Gift Code đã được add vào rương khi bạn vừa tạo nhân vật mới